På denna sida kommer ligga 100 kalligrafiska blad. De 67 första är för kyrkoåret sön- och helgdagar i den ordning de står i Evangelieboken. Därefter följer 18 blad med Lukasevangeliets två första kapitel, och 15 blad med delar av Apokalypsens inledande 3 kapitel . Bladen är skrivna svenska och till viss del också på latin och grekiska.

1 söndagen i Advent
2 söndagen i Advent
3 Advent
4 Advent
Juldagen
Annandag Jul
Söndagen efter Jul
Nyårsdagen
Söndagen efter Nyår
Epifania
1 söndagen efter Epifania
2 söndagen efter Epifania
3 söndagen efter Epifania
Septuagesima
Sexagesima
Fastlagssöndagen
Askonsdagen
1 söndagen i Fastan
2 söndagen i Fastan
3 söndagen i Fastan
5 söndagen i Fastan A
5 söndagen i Fastan B
Palmsöndagen A
Palmsöndagen B
Skärtorsdagen
Skärtorsdagen A
Skärtorsdagen B
Långfredagen A
Långfredagen B
Påskdagen A
Påskdagen B
Annandag Påsk
2 söndagen i Påsktiden
3 söndagen i Påsktiden
4 Söndagen i Påsktiden
5 Söndagen i Påsktiden
Bönsöndagen
Kristi Himmelsfärds dag
Söndagen före Pingst
Pingstdagen
Annandag Pingst
Heliga Trefaldighets dag
1 söndagen efter Trefaldighet
2 Söndagen efter Trefaldighet
3 söndagen efter Trefaldighet
4 Söndagen efter Trefaldighet
Apostladagen
6 Söndagen efter Trefaldighet
Kristi Förklarings dag
8 Söndagen efter Trefaldighet
9 söndagen efter Trefaldighet
10 Söndagen efter Trefaldighet
11 Söndagen efter Trefaldighet
12 Söndagen efter Trefaldighet
13 Söndagen efter Trefaldighet
14 Söndagen efter Trefaldighet
15 Söndagen efter Trefaldighet
16 Söndagen efter Trefaldighet
19 Söndagen efter Trefaldighet
20 Söndagen efter Trefaldighet
22 Söndagen efter Trefaldighet
Söndagen före Domssöndagen
Domssöndagen
Kyndelsmäss
Jungfru Marie Bebådelsedag
Midsommardagen
Johannes Döparens dag
Helige Mikaels dag
Tacksägelsedagen
Alla Helgons dag
Söndagen efter Alla Helgons dag
Lukas 1
Lukas 2
Lukas 3
Lukas 4
Lukas 5
Lukas 6
Lukas 7
Lukas 8
Lukas 9
Lukas 10
Lukas 11
Lukas 12
Lukas 13
Lukas 14
Lukas 15
Lukas 16
Lukas 17
Lukas 18
Apokalypsen 1
Apokalypsen 2
Apokalypsen 3

Apokalypsen 4
Apokalypsen 5
Apokalypsen 6
Apokalypsen 7
Apokalypsen 8
Apokalypsen 9
Apokalypsen 10
Apokalypsen 11
Apokalypsen 12
Apokalypsen 13
Apokalypsen 14
Apokalypsen 15